უცხო კომეტები, როგორც ჩვენები

  ერთი შორეული ვარსკვლავის კომეტები ძალიან ჰგვანან ჩვენებს. ეს ფაქტი კომეტების, ვარსკვლავების და პლანეტების ფორმირების შესახებ არსებული თეორიების მართებულობას ადასტურებს(ESA).