პევატრონები

 კოსმოსური სხივები, დამუხტული ნაწილაკებია, ძირითადად, პროტონები და ჰელიუმის ბირთვები,

სტაუ-სლეპტონი?!

 ა.შ.შ. მეცნიერებმა ანომალიის აღმოჩენის შესახებ გააკეთეს განცხადება, რომელიც ელემენტარული ნაწილაკების