მოკლედ კვანტური მექანიკის შესახებ

 სიტყვა ”კვანტი” ლათინურიდან მოდის quantum(რამდენი, რამდენად ბევრი) და ინგლისურიდან quantum(რაოდენობა, პორცია, კვანტი). ”მექანიკა” იმთავითვე მატერიის მოძრაობის შემსწავლელ მეცნიერებას აღნიშნავდა. შესაბამისად, ”კვანტური მექანიკა” პორციებად მოძრავ მატერიას სწავლობს(ან დაკვანტული მატერიის მოძრაობას). ტერმინი ”კვანტი” ხმარებაში გერმანელმა მეცნიერმა მაქს პლანკმა შემოიტანა, სინათლის(1), ატომებზე ზემოქმედების აღსაწერად.

კვანტური არარეალობა: რაშია ჭეშმარიტება?

 გამოკითხვით, რომელიც კვანტური მექანიკის ექსპერტთა შორის ჩატარდა, დადგინდა, რომ არც ერთ მათგანს არა აქვს ზუტსი აზრი რეალობის ბუნებაზე და საერთოდ, ბუნების რეალურობაზე(MIT Technology Review / Physics arXiv Blog).