ვულკანები ვენერაზე

 ექვს წლიანი მუშაობის განმავლობაში ზონდი ”ვენერა ექსპრესი” პლანეტის ატმოსფეროში გოგირდის დიოქსიდის რაოდენობის მუდმივ ცვლილებებს აფიქსირებს. შესაძლებელია, ეს მათი, ვენერას ლეგანდარული ვულკანების გამო ხდება(ESA).