დროში მოგზაურობა შესაძლებელია?

 მას შემდეგ, რაც ჰერბერტ უელსმა თავისი ”დროის მანქანა” გამოაქვეყნა, წარსულში და მომავალში გასეირნებამ იგივე ეპოქაში დაბრუნების შესაძლებლობით ფანტასტიკურ ლიტერატურაში ფეხი მყარად მოიკიდა. შესაძლებელია კი ეს, თანამედროვე მეცნიერების თვალსაზრისით, თეორიულად მაინც?

დროში მოგზაური ნაწილაკები კოლაიდერში

 მსოფლიოში ყველაზე დიდ ამაჩქარებელზე ჩატარებული ექსპერიმენტების დროს შეიძლება გაჩნდნენ ნაწილაკები, რომელთაც დროში უკან გადაადგილება შეუძლიათ.