მართალია თუ არა, რომ აპოლონ11-მდე ყოფილ საბჭოთა კავშირში მზა კოსმოსური ხომალდი ჰქონდათ მთვარეზე გასაფრენად?(ჩანდრა)

საბჭოთა კავშირს ჰქოდა რიგი პროექტებისა და ორი პარალელური პროგრამის(მთავრის შემოფრენა და მთავრეზე დაჯდომა) რეალიზაციის მცდელობები მთვარის ათვისებასთან დაკავშირებით.