ანტინეიტრინო: რითი ჯობია მატერია ანტიმატერიას

 მოუხელთებელ და უმსუბუქეს ნაწილაკებზე ჩატარებული ზუსტი კვლევბი საშუალებას იძლევა გაირკვეს, რატომ არის სამყაროში ასე ცოტა ანტიმატერია.

ანტიმატერია

 ანტინივთიერება – მატერია, რომელიც შედგება ანტინაწილაკებისგან. თანამედროვე წარმოდგენებით, ძალები, რომლებიც მატერიის სტრუქტურას განსაზღვრავენ(ბირთვების წარმომქმნელი ძლიერი ურთიერთქმედება, ატომებისა და მოლეკულების წარმომქნელი ელმაგნიტური ურთიერთქმედება) აბსოლუტურად ერთნაირია როგორც ნაწილაკებისთვის ისე ანტინაწილაკებისთვისაც.