კენტავრის ალფა – უახლოესი ვარსკვლავური სისტემა

ცენტავრის ალფას სისტემა მზესთან ყველაზე ახლოსაა. სამი ვარსკვლავიდან უახლოესი, ცენტავრის პროქსიმა, ყველაზე სუსტია მათ შორის(4,22 სინათლის წელი).