შედგენილია მთვარის სრული 3D რუქა

გერმანიის აეროკოსმოსური ცენტრის სპეციალისტებმა მთვარის დეტალური სამ განზომილებიანი მოდელი შეადგინეს, რომელიც ამ ბუნებრივი თანამგზავრის ზედაპირის 98% მოიცავს(ვიდეო).