უნივერსალური თეორიები

  ბუნებაში არსებობს ოთხი ფუნდამენტური ურთიერთქმედება, ფიზიკური მოვლენები ფიზიკურ ობიექტებს შორის იმ ურთიერთქმედებების შედეგად ხდება, რომელებიც ერთი ან რამდენიმე ასეთი ძალითაა განპირობებული. ოთხი ურთიერთქმედება, თუ მათ ძალის კლების მიხედვით დავალაგებთ: