სამყაროს გაფართოების ინფლაციური სტადია

  XX საუკუნის 30-იანი წლებიდან დაწყებული ფიზიკოსებმა უკვე იცოდნენ, ჰაბლის კანონის მიხედვით, რომ სამყარო ფართოვდება, ე.ი. მას ჰქონდა გარკვეული დასაწყისი წარსულში.