სად დაეცემა ანტიატომი: გრავიტაცია თუ ანტიგრავიტაცია?

  იმ ნაკლებად შესასძლებელ შემთხვევაში, თუ გრავიტაცია ანტიმატერიაზე განსხვავებულად მოქმედებს, ვიდრე ჩვეულებრივ მატერიაზე, მეცნიერებს სამყაროს აგებულებაზე თავიანთი შეხედულებების შეცვლა მოუწევთ(LBNL).