როგორ მუშაობს ლაზერი

 სინათლე – მოძრავი მატერიის განსაკუთრებული სახე. ის ცალკეული ნაწილების, კვანტებისგან არის შემდგარი. ნებისმიერი ნივთიერების ატომები, ასხივებენ( თუ შთანთქავენ) სინათლეს, უშვებენ(ან ჩაიჭერენ), მხოლოდ მთლიან კვანტებს, ასეთ პროცესებში(თუ არ არის რაიმე განსაკუთრებული პირობები) ატომები არ ურთიერთქმედებენ წილად კვანტებთან.