რენტგენის და სინქროტრონული გამოსხივება

  ელექტრომაგნიტური ტალღები, რომელთა ფოტონების ენერგიები ელექტრომაგნიტური ტალღების სკალაზე ულტრაიისფერსა და გამა-გამოსხივებას შორისაა, რაც 10−12 დან 10−7მეტრის ტალღის სიგრძეს შეესაბამება.