რეიონიზაციის ეპოქის დროებითი სკალა

ასტრონომებმა პირველად შეადგინეს რეიონიზაციის, ნეიტრალური წყალბადის იონიზაციის პროცესის ეპოქის დროებითი სკალა(შედეგად, სამყარო ულტრაიისფერი სხივებისთვის გამჭვირვალე გახდა. arXiv.org.)