რა დაეცათ რუსებს თავზე?

 სიზუსტისათვის, მოვლენაზე ლაპარაკის დროს სიტყვა ”მეტეორიტის” ნაცვლად ოდნავ განსხვავებული ტერმინების ნაკრები უნდა გამოვიყენოთ. თუმცა ”მეტეორიტი” იმდენად მყარად შემოვიდა მთლიანად მოვლენის აღწერის კონტექსტში, რომ განმარტების გაკეთებაა საჭირო: