პოლარული ნათება ვენერაზე?!

 იგივე მაგნიტური მოვლენა, რომელიც პოლარულ ნათებას დედამიწაზე იწვევს, მოულოდნელად ვენერაზეც იქნა აღმოჩენილი, პლანეტაზე, რომელსაც მაგნიტური ველი არ გააჩნია.