პირველი ვარსკვლავური აკვანი

 ასტრონომებმა რამდენიმე ადრეული გალაქტიკა აღმოაჩინეს, რომლებიც ერთ-ერთ პირველ ვარსკვლავურ აკვნებად შეიძლება ჩაითვალონ. დაკვირვებები ჩატარდა ახლახანს გახსნილი ტელესკოპების მასივით – ALMA(ESO).