ნისლეული ლოკოკინა

 ნუთუ ჩვენს მზესაც მომავალში იგივე ელის? ნისლეული ლოკოკინა – ერთ-ერთი ახლო და ელვარე პლანეტარული ნისლეული.