მსოფლიო მიზიდულობის ძალა

 ხანდაზმულობის ჟამს ნიუტონი ყვებოდა: ერთხელ, ვაშლის ბაღში სეირნობის დროს დღის ცაზე მთავრე დაინახა, იმავე მომენტში მისი მხედველობის არეში ხიდან ჩამოვარდნილი ვაშლი მოხვდა.