მეტეორიტების ქიმიურმა მრავალფეროვნებამ მეცნიერები გააკვირვა

ორგანული ნაერთების მრავალფეროვნება ერთი და იგივე ასტეროიდში შეიძლება მნიშვნელოვნად ვარირებდეს იმ პირობების მიხედვით, რომლებშიც ყვებოდნენ ეს ნაწილები თავიანთი ”ევოლუციის” განმავლობაში. ასეთ დასკვნამდე მივიდნენ მეცნიერები, გააანალიზეს რა მეტეორიტული ფრაგმენტები, რომლებიც კანადის ტბა ტაგიშში ჩაცვივდა(LiveScience).