იოჰან კეპლერი და მისი კანონები

 იოჰან კეპლერს მშვენიერების შეგრძნება ნამდვილად გააჩნდა. მთელი თავისი სიცოცხლის მანძილეზე ცდილობდა დაემტკიცებინა, რომ მზის სისტემა რაღაც მისტიური ხელოვნების ნიმუშია.