ელექტრონული გამტარობის თეორია(დენი)

 XIX საუკუნის ბოლოს მეცნიერებმა უკვე იცოდნენ კავშირის შესახებ წინაღობას, დენის ძალასა და ძაბვას შორის, რომელიც ომის კანონით აღიწერება, რომ ჰოლის ეფექტის მიხედვით მეტალებში დენის მატარებლები უარყოფითად დამუხტული ელექტრონები არიან. წინაღობის აღწერა უკვე ატომის დონეზე იყო საჭირო. ამის პირველი მცდელობა 1900 წელს გერმანელ ფიზიკოსს პაულ დრუდეს(Paul Drude, 1863–1906) ჰქონდა.