დაეწიო მზეს…

დაეწიო მზეს…

 2017 წლის 21 აგვისტოს მზის სრული დაბნელების ხანგრძლივობა 3 წუთზე მცირე ხნით გაგრძელდება.

კახა გოგოლაშვილი In
მზის გვირგვინისა და სპიკულების გამოცანა ამოხსნილია

მზის გვირგვინისა და სპიკულების გამოცანა ამოხსნილია

 „ეს პირველი კომპიუტერული მოდელია, რომლითაც პლაზმური ამონაფრქვევების(სპიკულები) შიგნით მიმდინარე პროცესების რეპროდუცირება მოხდა“

კახა გოგოლაშვილი In