ასტრონომებმა გიგანტურ რენტგენულ ბუშტებს ახსნა მოუძებნეს

 ასტრონომებმა ჩვენი გალაქტიკის გარშემო არსებულ გიგანტურ რენტგენულ ბუშტებს ახსნა მოუძებნეს. მათაი ნაშრომი გამოქვეყნდა სპეციალურ ნაკრებში „სიმპოზიუმ ფერმი 2011-ის ნაშრომები“, პრეპრინტი კი საიტზე arXiv.org.