ლაცერტიდები

 მცირე რიცხოვანი, აქტიური ბირთვების მქონე გალაქტიკები, რომელთაც სახელი ობიექტ BL Lacertae-ს(ხვლიკის BL) მიხედვით შეარქვეს.