კარგად იცნობთ ჩვენს გალაქტიკას?

 ალბათ ყველამ იცის თუ რომელ გალაქტიკაში ვცხოვრობთ და რომ მას ირმის ნახტომი ეწოდება ან „Milky way“, ლათინურად „Via lactea“-რძიანი გზა. კარგი იქნება მას უფრო ახლოს თუ გავეცნობით.