ეს ასტრონომიული კვირა

 ამ კვირაში, 6 მარტს, მთვარე (ფაზა = 0,98+) გაივლის რეგულის ჩრდილოეთით, ხოლო 10 მარტს, 0,92- ფაზაში, სპიკას ჩრდილოეთით. გარდა ამისა, ორი კომეტა ხელმისაწვდომია სამოყვარულო ტელესკოპებისთვის (ZTF (C/2020 V2) და ZTF (C/2022 E3)).