კვაზარებმა სამყაროს აჩქარებული გაფართოება დაამტკიცეს

 მკვლევართა საერთაშორისო ჯგუფმა იაპონიიდან და ა.შ.შ-დან სამყაროს აჩქარებით გაფართოებისა და ბნელი ენერგიის არსებობის კიდევ ერთი მტკიცებულება მიიღო. მეცნიერთა ნაშრომი ჟურნალ The Astrophysical Journal-ში გამოქვეყნდა, ხოლო მისი პრეპრინტი შეგიძლიათ ნახოთ arXiv.org-ზე.