ევროპის სამხრეთული ობსერვატორია განცხადებას „უცხო-პლანეტებზე“ 12 სექტემბერს გააკეთებს

ევროპის ობსერვატორია აცხადებს, რომ ის 12 სექტემბერს დაასახელებს იმ მნიშვნელოვან აღმოჩენას, რომელიც სხვა პლანეტებთანაა დაკავშირებული.