ჰიგსის ბოზონი რეგისტრაციას ისევ გადაურჩა

ფიზიკოსებმა, რომლებიც დიდ ადრონულ კოლაიდერზე დეტექტორ CMS და Atlas-თან მუშაობენ, განაცხადეს, რომ მათ არა მარტო შეძლეს ჰიგსის ბოზონის მასური ზღვრების შევიწროება, არამედ მისი შესაძლო კვალიც აღმოაჩინეს.