ჰიგსის ბოზონი და სამყაროს ზომა

  სამყარო არ იქნებოდა ასეთი ჰიგსის ბოზონის გარეშე. ეს ლეგენდარული ნაწილაკი კოსმოსლოგიაში თავის როლს თამაშობს და სხვა მჭიდროდ დაკავშირებული ნაწილაკების არსებობის შესაძლებლობას გვიჩვენებს.