წინასწარმეტყველებათა გამა…

ჯერ კიდევ 2006 წელს ახალგაზრდა ფიზიკოსმა ჯერ ჯენკინსმა რადიოაქტიური ნიმუშების დაშლის სიჩქარეში უცნაური ცვლილებები აღმოაჩინა, 39 საათით ადრე, სანამ მზეზე მომდევნო ანთება მოხდა.