უკეთესი საცხოვრებელი

 მთელს ირმის ნახტომში გაფანტული არიან ვარსკვლავები, რომლებიც მზეს ჰგვანან. მათი პლანეტები სიცოცხლისათვის უფრო მეტად თავსებადი შეიძლება აღმოჩნდნენ, ვიდრე ჩვენი მშობლიური დედამიწაა(OSU).