სტაციონარული სამყაროს თეორია

 ჰაბლის კანონის მიღებასთან ერთად ასტრონომებისთვის დიდი აფეთქების თეორიაც მისაღები გახდა – კონცეფცია, რომლის თანახმადაც სამყარო ერთი წერტილიდან გაჩნდა.