რა არის გალაქტიკური კოორდინატები(ეკა)?

 კოორდინატთა გალაქტიკური სისტემა ეს არის ციურ კოორდინატთა სისტემა,  ათვლის წერტილით ჩვენი მზე, შეფარდებული ირმის ნახტომის(ანუ ჩვენი გალაქტიკის) ცენტრთან. გალაქტიკურ კოორდინატთა სისტემის სიბრტყე გალაქტიკურ სიბრტყეს ემთხვევა. როგორც გეოგრაფიულ კოორდინატებს, გალაქტიკურ კოორდინატებსაც გააჩნიათ განედები და გრძედები.