პროტონის ზომამ ფიზიკოსები საგონებელში ჩააგდო

ფიზიკოსებმა პროტონის ზომა გადაამოწმეს, მიღებული შედეგი სხვა მეთოდებით მიღებული შედეგებისგან განსხვავებული აღმოჩნდა, განსხვავების მიზეზი აქამდე გაურკვეველი რჩება(Science; NatureNews).