ნეიტრონის პარალელურ სამყაროში გაქცევის რეგისტრაციის მეთოდი?!

  ფიზიკოსებმა დაადგინეს, რომ ექსპერიმენტი, დაკავშირებული ნეიტრონების სამყაროებს შორის მოგზაურობასთან, შესაძლებელია ჩატარდეს არსებული აპარატურის საშუალებით(პრეპრინტი).