მზე იდეალური სფეროა?!

 უჩვეულო ფაქტის წინაშე აყენებს ასტრონომ-ჰელიოგრაფებს ის, რომ ჩვენი მზის ფორმა იდეალურთან უფრო მეტად ახლოსაა, ვიდრე აქამდე ითვლებოდა…