ნატიფი სტრუქტურის მუდმივობა ეჭვქვეშ დააყენეს

თხელი სტრუქტურის მუდმივა, აღინიშნება α-თი, არის ფუნდამენტური ფიზიკური მუდმივა, რომელიც ელექტრომაგნიტურ ურთიერთქმედებას ახასიათებს(ამ ტერმინის შესაფერისი ქართული სიტყვა ინეტში ვერ მოვიძიე,იქნებ თქვენ იცოდეთ,astronet.ge).