გალაქტიკა როგორც ბიოსფერო

 ჰიპოთეზა პანსპერმიის შესახებ ამბობს, რომ დედამიწაზე სიცოცხლე ”გარედან” მოხვდა. ამ ჰიპოთეზის შესაბამისად, სამყაროში სიცოცხლის ჩანასახები მოგზაურობენ, რომლებსაც ჩვენს პლანეტაზეც შეეძლოთ მოღწევა.