ქარები გეილის კრატერში

 ნასამ მარსმავალ „ცნობისმოყვარეობადან“ მიღებული მეტეოროლოგიური დაკვირვებების შედეგები გამოაქვეყნა, რემელთა მიხედვითაც ზონდმა გეილის კრატერის ქარების რუკა შეადგინა და ატმოსფერული წნევის ცვლილებები დააფიქსირა(NASA).